MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER VE HİZMET

STANDARTLARI TABLOSU

(NOT: Daireye gelen vatandaşlarımızın görevli memura işini verdiği andan itibaren, bilgisayarlarda ve sistemde herhangi bir arıza olmadığı durumda süreler geçerlidir.)

SIRA

NO

 
HİZMETİN ADI

 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

DAKİKA

 

1

 

DOĞUM

1-Beyanda bulunanın nüfus cüzdanı

2-Varsa Doğum Raporu ile müracaatı halinde,doğum yazımı ve cüzdan düzenleme

 

6

 

2

 

EVLENME

Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş iki suret evlenme bildirimi

 

5

 

3

 

ÖLÜM

Ölümü bildirmekle yükümlü Sağlık Kuruluşu yâda ölümünün meydana geldiği Köy Muhtarı tarafından düzenlenmiş iki suret ölüm tutanağı ( nüfus cüzdanı eklenerek)

 

5

 

4

 

BOŞANMA

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Boşanma kararı

 

5

 

5

 

EVLİLİĞİN FESHİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evliliğin Feshi kararı

 

5

 

6

 

EVLİLİĞİN İPTALİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evliliğin İptali kararı

 

5

 

7

 

EVLAT EDİNME-EVLATLIĞIN REDDİ

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Evlat edinme-Reddi kararı

 

7

 

8

 

 

TANIMA

Babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senetle ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesi halinde

 

 

10

 

9

 

KAYIT DÜZELTME

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Kayıt Düzeltme kararı

 

5

 

 

10

 

KAYIT SİLME

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Kayıt Silme kararı

 

5

 

 

11

 

 

SOY BAĞI DÜZELTME

1-Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Soy Bağı Düzeltme kararı

2-Tanıma ile

3-Evlilik olmadan dünyaya gelen ve annesinin kızlık soyadı ile anne hanesine yazılan çocuğun anne ve babasının evlenmesinden sonra dilekçe ile

 

 

 

5

 

12

 

GAİPLİK

Mahkeme tarafından kesinleştirilmiş iki suret Gaiplik kararı

 

5

 

13

 

VASİYET

Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, mirastan feragate ilişkin belge ile

 

5

14

DİN DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe ile

2

15

KIZLIK SOYADINI KULLANMA

Dilekçe ile

2

 

 

 

16

 

 

 

NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME

 

 

 

Yenileme ve Değiştirmede nüfus cüzdanının seri numarası sistemde görülüyor ise nüfus cüzdanın aslı ile iki adet (son altı aylık fotoğraf) ibraz edilmesi halinde

 

 

 

3

NÜFUS CÜZDANI KAYIP

Nüfus cüzdanı kayıp ile, 18 yaşından büyük olup ta, cüzdanında fotoğrafı olmayanlardan tanıtıcı belge istenecek bu belgelerdeki fotoğraf ile getirdiği fotoğraflar arasında tutarsızlık bulunması ve sorulan sorulara da olumsuz cevap vermesi halinde İkamet ettiği muhtarlıktan veya çalıştığı kurumdan onaylı talep belgesi ile son altı ay içinde çekilmiş adet fotoğraf getirilmesi halinde

 

6

 

17

 

ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI

 

 

15

18

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VERMEK

Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenlere nüfus cüzdanları ile

2

 

19

 

VERASET İLAMI

Varislerinden biri tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine havale ettirilen dilekçe ve müracaat edenin nüfus cüzdanı

 

3-15

20

ÇOK DİLLİ DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

21

ÇOK DİLLİ EVLENME KAYITÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

22

ÇOK DİLLİ ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Cüzdanı ile müracaat

5

23

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ

Adına belge düzenleneceklerin nüfus cüzdanları ile müracaatı

5

 

 

 

24

 

 

 

ADRES BEYANI ALMAK

1-Beyan edilen adres UAVT de var ve boş ise beyan ile

2-Beyan edilen adreste farklı aileden biri oturuyor adres dolu ise kendi adına düzenlenmiş elektrik, su, telefon, ya da noter onaylı kira kontratı veya tapu kaydı gibi belgelerden biri müracaat halinde

 

 

 

3

25

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERMEK

Nüfus cüzdanı

 

1

 

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'

 

İlk Müracaat Yeri : Hüseyin OCAK İkinci Müracaat Yeri : Fatih İZMİR

Ünvanı : Çaybaşı Nüfus Müdürü Ünvanı : Kaymakam

Tlf. -Faks : (0452) 391 32 54 Tlf.faks : (0452)391 3252

e-Posta :caybasiilcenufus@gmail.com e-Posta : caybasikaymakamligi@hotmail.com